fbpx

Blue Water Shipping

Fra 80% analog til 80% digital og datadrevet forretning

Udfordring

I forbindelse med en intern vækststrategi og markedets stigende krav til processtandardisering og effektive arbejdsgange, havde Blue Water Shipping en ambition om at opnå en datadrevet tilgang til forretningsmæssige beslutninger og automatisere interne processer for øget effektivitet.

Organisationen var dog mættet af forandringer. Det har over tid påvirket arbejdsprocesserne i en uhensigtsmæssig retning, der gik ud over effekten af den ønskede forandring.

Det resulterede blandt andet i et mangelfuldt overblik på sammenhænge mellem de forskellige systemer i det digitale økosystem. Desuden var datakvaliteten lav, da der manglede en klar datastruktur og ensretning i datagrundlaget. Dette gjorde de tilgængelige data mindre pålidelige, og det var derfor ikke muligt at træffe datadrevne beslutninger.

Pragmatisk tilgang

For at få den mest forankrede løsning blev relevante medarbejdere inddraget i processen. Med en workshop-baseret tilgang og medarbejderinterviews, var det muligt at sikre engagement i organisationen.

Systemkortlægning
En del af opgaven lå i at kortlægge det interne og eksterne digitale økosystem, altså de systemer og platforme medarbejderne brugte og eventuelle sammenhænge herimellem. Formålet var at skabe en ensretning på tværs af hele forretningen ved at lukke gamle systemer ned og rydde op i de nye.

Dette overblik gør det nemt og hurtigt at oplære medarbejdere til optimal systemanvendelse, hvilket på sigt forankres i organisationen. Til oplæring havde man før komplekse og tunge brugsmanualer, disse udskiftes til en mere intuitiv og visuel tilgang for at gøre brugeroplevelsen så spiselig som muligt.

Løsning

Blue Water Shipping har fået en gennemarbejdet digital strategi med en overordnet plan for og beskrivelse af de strategiske indsatser som skal gennemføres frem mod 2024. Disse initiativer skal geare organisationen til at opnå en markant vækst og indfri forretningsmæssige målsætninger. Hertil kom et samlet roadmap for 18 måneder frem, samt et overblik over alle tiltag frem mod 2024.

Styrket forretning
Datagrundlaget og systemoverblikket har en betydelig forretningsmæssig værdi, fordi man nu kan tage beslutninger på et datadrevet og valideret grundlag.

Derudover er IT nu koblet sammen med resten af forretningen, så der er teknologisk samspil og ensretning mellem afdelingerne i forhold til datahåndtering. Kortlægningen og de strategiske initiativer er med til at skabe ensretning og tydeliggøre forretningsmål, så hele organisationen arbejder mod samme målsætning og opretholder datadisciplin.

Klient

LEVERANCER

Workshops
Træning af medarbejdere
Brugerundersøgelse
AS-IS analyse
TO-BE analyse
Digital strategi
Strategisk rådgivning
Roadmap
Datastruktur
Systemkortlægning
Brugervenlighed
Procesoptimering

TEKNOLOGIER

Interviews
Workshops
Automation


Klient

LEVERANCER

Workshops
Træning af medarbejdere
Brugerundersøgelse
AS-IS analyse
TO-BE analyse
Digital strategi
Strategisk rådgivning
Roadmap
Datastruktur
Systemkortlægning
Brugervenlighed
Procesoptimering

TEKNOLOGIER

Interviews
Workshops
Automation